Året der gik..

Året er ved at gå på held og i den sammenhæng er det til vane at reflektere over året der gik.

Det har været et begivenhedsrigt år i KABI Entreprise A/S, vores ansatte har løbet stærkt og ydet en stor indsats, lige fra bogholderiet til tømrersvendene ude på pladserne – dette er vi yderst taknemmelige for.

Vi har set nye projekter skyde op af jorden i hhv. Roskilde og Ballerup, dette er begge projekter som skal stå færdigt medio/ultimo 2020.

Vi har stået for en masse serviceopgaver for Holbæk kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, Andelsboligforeningen Pakhuset.
Vi har ligeledes stået for en forsikringssag hvor et hus skulle restaureres efter en brand- og vandskade.

Der er ligeledes en masse nye ting på bedding, men alt dette er der meget mere om i det nye år, et lille praj er dog: GRØN…

Vi fra KABI Entreprise A/S vil gerne have lov til at sige en stor tak til samtlige af vores samarbejdspartner og leverandører samt vores dedikerede medarbejdere – og ser frem til endnu mere godt samarbejde i det nye år.

I ønskes alle sammen et rigtigt godt nytår!

KABI Entreprise A/S