KvalitetKvalitetssikring via ikontrol– En naturlig del af vores arbejdsgang

Hos KABI Entreprise A/S sørger vi for systematisk dokumentation for det arbejde, som vi leverer på alle projekter. Vi optimerer alle arbejdsgange og sørger for løbende fokus på eventuelle fejl og mangler undervejs, så vi undgår at gentage fejltagelser og altid får skabt kvalitets byggerier for vores kunder.

Derfor anvender vi ikontrol til løbende rapportering fra de byggepladser, hvor vi er tilstede. På den måde sikrer vi effektiv kvalitetskontrol af processer, håndværkere og slut produkter hver dag.

 

 

Som en del af Dansk Byggeri er vi også omfattet af Byg Garanti, hvilket giver vores kunder sikkerhed for både kvalitet og veludført arbejde.
Det er en garanti for, at vi løbende holder os opdaterede med ny viden i byggebranchen hvad angår materialer, metoder mv.