Renovering af fredede bygningerVi bevarer fredede bygninger for fremtiden

Renovering af fredede bygninger – sikring af den historiske boligmasseFredede bygninger skal efter vores mening fremtidssikres som den vigtige del af den danske bygningskultur, de udgør. De skal vedligeholdes og udvikles med stor respekt for den kulturhistoriske periode, de er opført i.

Hos KABI Entreprise A/S hjælper vi offentlige såvel som private ejere med at sikre den indre og den ydre skal af de fredede bygninger.
Vores dygtige medarbejdere har stor erfaring i renovering af fredede bygninger og at sikre bevaringsværdige bygninger i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at bruge os som entreprenører i forbindelse med en fredet bygning.

 

 

KABI Entreprise A/S – Din Entreprenør til renovering af fredede bygninger

Hos KABI Entreprise A/S lægger vi stor vægt på at være tro mod, og have respekt for, det oprindelige. Vi går meget op i at have en tæt dialog for at sikre at renovering af fredede bygninger forbliver med det udgangspunkt der oprindelig var til tanke.

Vi gransker projektet nøje og sætter os ind i materialevalg, arkitektur, stil og vi sætter samarbejde i høj kurs for at få det bedste resultat i sidste ende.

Vores arbejde i KABI Entreprise A/S udføres af dygtige og kompetente håndværker som er vant til at være en del af renovering af fredede bygninger og begå i en renovering med respekt for den kulturhistoriske periode bygningen er bygget i.

Læs mere om hvad du kan forvente med os som din entreprenør.

Fredet bygning i holbaek - Holbaek Seminarium

Renovering af fredet bygning på Holbæk Seminarium

Vi er på nuværende tidspunkt i gang med at opføre en fredet bygning for Holbæk Kommune på Holbæk Seminarium. Det er en hovedentreprise, hvor vi samtidig står for dele af driften på de fredede bygninger. Læs mere her.

Kontakt os hvis du har en fredet bygning, der skal bevares

Send en mail til info@kabi-entreprise.dk eller ring til os på 5943 4545

© KABI Entreprise A/SRenovering af fredede bygninger