ESG politik

ESG politik for Kabi Entreprise A/S

Denne politik har til formål at sikrer, at KABI Entreprise A/S til enhver tid overholder gældende lovgivning samt driver en ansvarlig og transparent forretning til gavn for såvel medarbejdere, kunder og leverandører.

Virksomheden ønsker at medvirke til en positiv økonomisk og miljømæssig udvikling
lokalt for vore kunder og medarbejdere. Vores mål er således at være en
ordentlig og ansvarlig entreprenørvirksomhed overfor kunder, medarbejdere og
leverandører.

Vi vil derfor forpligtige os til en så bæredygtig praksis i vores opgaveløsning som muligt og fremme en ansvarlig kultur i organisationen, således at bæredygtighed og samfundsansvar bliver en integreret del af virksomhedens måde at drive forretning på. Vi vil kendes på ordentlighed i alle relationer til vores kunder, leverandører og medarbejdere. Vi gør hvad vi siger, og siger hvad vi gør.

Vores politikker og retningslinjer bidrager til at udmønte virksomhedens samfundsansvar på forskellige områder:

·         Nedbringe vores energi – og vandforbrug på vores hovedkontor og byggepladser

·         At tilbyde vore kunder bæredygtige alternativer i vores tilbudsgivning

·         At arbejde med nogle af FN`s Verdensmål

FN`s Verdensmål:

·         Kvalitetsuddannelse

·         Opnå ligestilling mellem kønnene

·         Anstændige jobs og økonomisk vækst

·         Ansvarligt forbrug og produktion

 I perioden 2023 – 2026 vil vi arbejde med især følgende verdensmål:

Politikken er udarbejdet under hensyntagen til virksomhedens størrelse og organisation samt arten, omfanget og kompleksiteten af virksomhedens forretninger. Politikken gælder alle medarbejdere i virksomheden. Bestyrelsen vurderer og ajourfører politikken minimum én gang om året. Denne politik er gældende indtil den ændres af bestyrelsen

Kontroller og rapporter

Det er direktionens ansvar, at:

a) Denne politik efterleves og kommunikeres til medarbejderne
b) Virksomhedens forretningsgange opdateres og afspejles bestyrelsen retningslinjer 

Bestyrelsen modtager løbende og mindst én gang årligt rapportering omkring virksomhedens overholdelse af nærværende politik.

Ikrafttræden

Denne politik er godkendt på bestyrelsesmøde d. 02 juni 2023

8