Minerva - Stald

Projekt:

Bygherre:

Minerva Imaging A/S

Arkitekt:

Rambøll / Nordahl & Refnov Arkitekter

Ingeniør:

Rambøll Gruppen A/S

Entrepriseform:

Totalentreprise & hovedentreprise

Minerva – Stald

For vores bygherre har vi opført flere forskellige byggerier, både ombygning og tilbygning.
1 del: ombygning af eksisterende stalde til laboratorium, operationsstuer med et Hotcelle område, samt ombygning til MR scanner som blev bygget på kun 14 dage fra start og til scanneren var installeret.
2 del: ombygning af eksisterede hal som tidligere blev brugt til oplagring, til ny stordyrs stald med 4 stalde, foder og smulrum, således at stordyr kan trives godt og trygt

Byggeriet

Byggeriet indeholder buncker i -2 kælder til en cyklotron som er fuld under terræn. -1 kælder er delvis under terræn, denne etage indeholder Hotcelle rum som har forbindelse til cyklotronen, disse områder er radioaktiv områder, på -1 er GMP faciliteter, renrum og sluser, der rummer de forskellige renrumsklasser.
Den ene del af -1 er ligeledes teknikområde for hele byggeriet.

I stuetagen er der forbindelse til eksisterende bygning i 3 områder, alt efter om det er forsøgsområde ellers personaleområde. Etagen indeholder mindre staldområde, operationsområder, MR scanner, CT scanner og PT scanner.

Byggeriet opføres i in-situ støbte betonvægge og dæk, med udvendig apptering med let facade og murværk, taget er med sedum.
Indvendig er vægge opbygget med letbeton og med specialvægge i scannerområder, alle lofter er akustiklofter godkendt til de forskellige rum. Gulvoverfladen er varieret i de forskellige områder med epoxy, vinyl samt linoleum.
I de forskellige områder er der over og undertryk som styres via dørautomatik og sluser.

For at mindske CO2 udslip, monteres der solceller på tagflader