Naverland

Projekt:

Bygherre:

DEAS

Arkitekt:

Ingeniør:

Rambøll

Entreprisesum:

Kr. 5 mio.

Naverland

Energioptimering af facader på 53 mtr. høj bygning. Isætning af nye døre og vinduer, påforing af facadeisolering, ny facadebeklædning,
samt indvendige arbejder.