Skelbækparken

Projekt:

Bygherre:

Boligselskabet Sjælland

Arkitekt:

ARKI PLUS

Ingeniør:

Terkel Pedersen

Entreprise:

Hovedentreprise

Hovedentreprise for Boligselskabet Sjælland

60 boliger gennemgår en større udvendig renovering bestående af udtagning af samtlige døre og vinduer samt levering og montering af nye elementer.
Nedtagning af gamle tagplader og oplægning af nye, herunder faldsikring, nye tagrender samt isolering af tagrum.
Der laves nye stigestrænge i skakter og nye samlebrønde graves ned.
Der tages nøje højde for beboerhensyn, da boligerne er beboet under hele renoveringen.