ESG politik

ESG politik for Kabi Entreprise A/S

Formålet med en ESG politik for Kabi Entreprise er at vi ønsker at medvirke til positiv økonomisk og miljømæssig udvikling lokalt, for vore kunder og medarbejdere.

Vores mål er således at være en ordentlig og ansvarlig entreprenør overfor kunder, medarbejdere og leverandører.

Vi vil derfor forpligtige os på så bæredygtig en praksis i vores opgaveløsning som muligt og på at fremme en ansvarlig kultur i organisationen, således at bæredygtighed og samfundsansvar bliver en integreret del af Kabis måde at drive forretning på.

Vores politikker og retningslinjer bidrager til at udmønte Kabis samfundsansvar på forskellige områder:
• Nedbringe vores energi- og vandforbrug på byggepladser med 50%
• Anvende genanvendelige byggematerialer i 60% af vores byggeri
• At tilbyde vore kunder bæredygtigt byggeri i 50% af vores byggeri
• Arbejde med nogle af FN`s verdensmål

FN`s Verdensmål
I perioden 2022 – 2024 vil vi arbejde med især følgende verdensmål:
• Kvalitetsuddannelse
• Opnå ligestilling mellem kønnene
• Anstændige jobs og økonomisk vækst

Konkrete indsatsområder
I perioden fra 2022 – 2025 vil vi:
• Nedbringe vores energiforbrug på byggepladser, f.eks. ved brug af solceller og el fra leverandør med vindmøllestrøm på byggepladsen.
• Nedbringe vores vandforbrug på byggepladser med 50%, hvor det er muligt
• Arbejde på at anvende genanvendelige byggematerialer i 50% af vores byggeri, hvor det er muligt – og i tæt samarbejde med vores kunder
• Tilbyde vore kunder bæredygtigt byggeri i 50% af vort byggeri, hvor det samfundsmæssigt og økonomisk giver mening
• Verdensmål nr. 4 – Kvalitetsuddannelse. Vi vil fortsat tilbyde kvalitetsuddannelser til 3 – 5 lærlinge, vi kontinuerligt har ansat, således at de får de fornødne tekniske og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer for varig beskæftigelse og gode jobs
• Verdensmål nr. 5 – Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. Vi vil forsat arbejde for diversitet i vores sammensætning af medarbejdere på byggepladser, i vores administration, i ledelsen og på vores byggepladser, ligesom vi behandler vores medarbejdere uden skelen til køn, nationalitet, tro, seksuel orientering og herkomst
• Verdensmål nr. 8 – Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle. Vi vil stå på mål for, at alle vore ansatte til stadighed får tilført de faglige og personlige kompetencer der gør, at de har muligheden for at finde varig beskæftigelse hos os eller i branchen, ligesom vi fortsat vil ansætte sårbare unge fra lokalsamfundet, og at inkluderer alle uden skelen til kulturbaggrund, køn, nationalitet, tro, seksuel orientering m.v.
• Vi vil arbejde for at Kabi Entreprise også fremadrettet har en solid og økonomisk bæredygtig drift, der sikrer gode stabile jobs for vores medarbejdere
• Vi vil arbejde for at udskiftningen i vores medarbejderstab fortsat har en fornuftig balance mellem kontinuitet og fornyelse
• Vi vil gøre en særlig indsats for at undgå stressrelateret sygefravær og undgå fravær begrundet i arbejdsulykker
• Vi vil arbejde for kønsdiversitet i såvel medarbejderstab og bestyrelse
• Vi vil arbejde for at fastholde vores langvarige relationer til vores kernekunder og medarbejdere

Ansvar og opfølgning
Ovenstående ESG politik er godkendt af bestyrelsen i Kabi Entreprise A/S.

Det er den daglige ledelses opgave at sikre at ovenstående retningslinjer og ESG-politikken som helhed implementeres og der løbende følges op på fremdriften i implementeringen. Det er bestyrelsens opgave mindst 1 gang årligt at påse at retningslinjerne følges og at den aftalte implementering realiseres. Til det formål udarbejder ledelsen en statusrapport, til bestyrelsens drøftelse umiddelbart inden første drøftelse af budget for det kommende år.

Godkendt på bestyrelsesmøde April 2022

Ballerup-6